اتاق عمل و CSSD
 
             
             

محل استقرار و فضای بخش این بخش در طبقه سوم  بیمارستان واقع ومجهز به سه اتاق عمل مجزا برای انجام اعمال جراحی عمومی ،زنان و زایمان ،ارتوپدی و جراحی پلاستیک می باشد .

رئیس بخش: دکتر مریم السادات  مجابی  متخصص جراحی عمومی

سرپرستار بخشابوالفضل ذوالفقاری  کارشناس اتاق عمل
 .

در حال حاضر در بخش اتاق عمل ،عمل های جراحی عمومی ،زنان و زایمان ،اعمال جراحی پلاستیک ( ابدومینوپلاستی ،مامو پلاستی ،براکیوپلاستی ،بلفاروبپلاستی و رینو پلاستی ) و همچنین جراحی های ارتوپدی و emtانجام میشود .

امکانات و تجهیزات : ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجود دستگاه های بیهوشی و چراغ های سیالتیک به روز ،تحت های عمل تمام اتوماتیک ،مانیتورهای به روز ،کاپنوگرافی،برونکوسکوپ،فلاکسیبل ،دستگاه رادیولوژی DR،دستگاه الکتروشوک GKB،کوترهای جراحی و... می باشد  

تماس با بخش :

جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان ( 32229701الی 5 ) با داخلی 305_303_304_307بگیرید .

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0