• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ 
تقدیر از ماماهای نمونه استانی و منتخب سال 1401 بیمارستان رحیمیان
تقدیر از ماماهای نمونه استانی و منتخب سال 1401 بیمارستان رحیمیان( جشن روز ماما با حضور نسیم فیروزی مسئول آمور مامایی معاونت درمان ،دکتر سیدعلیرضا خونساری رئیس ،سیده فاخره عمادی مدیر دفتر پرستاری و مرضیه رحیملو مسئول بلوک زایمان بیمارستان رحیمیان در تاریخ 17 اردیبهشت 1401 در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار شد . این مراسم با مجری گری رضابابایی مسئول روابط عمومی بیمارستان رحیمیان و با سخنرانی دکتر خونساری ،سیده فاخره عمادی و نسیم فیروزی همراه با تبریک این روز آغاز شد . در ادامه از ماماهای بیمارستان بالوح تقدیر و تقدیم هدایایی به رسم یادبود تقدیر به عمل آمد و در پایان مراسم برش کیک و پذیرایی انجام شد . اسامی ماماهای نمونه سال 1401 به شرح زیر می باشد . 1- آزاده فلاح ( مامای نمونه استانی خدمات مامایی ) 2- سمیه شکراللهی ( مامای نمونه حفظ جنین و فرزند آوری ) 3-ریحانه قمقامی ( مامای نمونه بحران کرونا )

تقدیر  از ماماهای نمونه استانی و منتخب سال 1401 بیمارستان رحیمیان(

جشن روز ماما با حضور نسیم فیروزی مسئول آمور مامایی معاونت درمان ،دکتر سیدعلیرضا خونساری رئیس ،سیده فاخره عمادی مدیر دفتر پرستاری  و مرضیه رحیملو مسئول بلوک زایمان بیمارستان رحیمیان در تاریخ 17 اردیبهشت 1401 در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار شد .
این مراسم با مجری گری رضابابایی مسئول روابط عمومی بیمارستان رحیمیان و با سخنرانی دکتر خونساری ،سیده فاخره عمادی و نسیم فیروزی همراه با تبریک این روز آغاز شد .
در ادامه از ماماهای بیمارستان بالوح تقدیر و تقدیم هدایایی به رسم یادبود تقدیر به عمل آمد و در پایان مراسم برش کیک و پذیرایی انجام شد .
اسامی ماماهای نمونه سال 1401 به شرح زیر می باشد .
1- آزاده فلاح  ( مامای نمونه استانی خدمات مامایی )
2- سمیه شکراللهی (  مامای نمونه حفظ جنین و فرزند آوری )
3-ریحانه قمقامی ( مامای نمونه بحران کرونا )

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0