معرفی واحد
 

با استعانت از درگاه خدواند متعال و رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای اجرای آئین نامه های اداری و استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی قزوین،ایجاد برقراری عدالت و افزایش رضایتمندی کارکنان بیمارستان و بمنظور مرتفع نمودن مشکلات تمامی پرسنل شاغل در این مرکز برای نیل به اهداف سازمانی و نیروی انسانی و با همفکری ،مشارکت و تعاملات سازنده این واحد از زمان افتتاح با بکارگیری افراد مجرب و متعهد  نسبت به انجام وظایف محوله شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر در سیستم نظام سلامت کشور عزیزمان ایران باشیم.

 

نام و نام خانوادگی: مهندس  محمد مهدی  آقابگلو

مدیر امور اداری بیمارستان رحیمان

 تلفن تماس:   5 ـ 32229701

 

 


 


مسئول کارگزینی

 

 کارگزین: حسین شعبانعلی

 

اهم وظایف و اختیارات: 

 

1. بررسی مدارک و مستندات پرسنلی ،شروع به کار و ارتقاء گروه

2. صدور ابلاغ های تشویقی،ابلاغ های انتصاب و عضویت و تعیین محل خدمت

3. تهیه وتنظیم برگ خلاصه سوابق خدمتی کارکنان

4. صدور احکام پرسنلی کارکنان بازنشستگان کارکنان جدید الاستخدام مشمولین حالات استخدامی

5. اجرای قوانین ومقررات اداری و استخدامی،تشویقات ارتقاء حقوق ،اعمال مرخصی ها ، انتصابات

6. ارزیابی مدارک مستخدمین دولت ،احتساب سنوات خدمتی ،اعمال فوق العاده ها

7. محاسبه کارکرد و اضافه کار پرسنل

8. اعلام شروع به کار پرسنل جدید و پایان کار پرسنل خروج از سیستم


  244 شماره تماس:0283229701الی5-داخلی  

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0