تحت نظراورژانس

رییس اورژانس: دکتر محمدرضا فرجاد

مسوول بخش بستری اورژانس: خانم زهرا خدابنده لو

محل استقرار و فضای بخش :این بخش در طبقه همکف بیمارستان واقع و دارای 5 تخت بستری فعال در اورژانس عادی و 5 تخت برانکاردی فعال در بخش کووید و 3 تخت تزریقات می باشد .

کارکنان بخش :

رئیس بخش دکتر محمدرضا فرجاد(پزشک عمومی)

  خانم زهرا خدابنده لو کارشناس پرستاری ( سرپرستار بخش)دارای 14 سال سابقه کار در بخشهای مختلف درمانی که همراه با 16 پرستار و 4 نفر نیروی خدماتی به ارائه خدمت به بیماران به صورت شبانه روزی می پردازند .

در حال حاضر بیماران در سرویسهای جراحی عمومی ،داخلی، قلب، کووید و مسمومیت در این بخش پذیرش می شوند 

امکانات و تجهیزات : ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجود 1دستگاه ونتیلاتور پرتابل ،8دستگاه مانیتور دیواری و 1 دستگاه مانیتور پرتابل ، 3 دستگاه ECG و 2 دستگاه DC شوک، 6 دستگاه ساکشن پرتابل، 1 دستگاه پمپ سرنگ،  و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستارو ... می باشد .

تماس با بخش:جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان ( 32229701 الی 5 ) تماس و داخلی 402-423-416 را بگیرید


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0