(معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی قزوین در بیمارستان رحیمیان )  بازدید از بخش های جدید آی سی یو و سی سی یو و دیالیز بیمارستان
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ 
۰۸:۵۲
(معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در بیمارستان رحیمیان ) بازدید از بخش های جدید آی سی یو و سی سی یو و دیالیز بیمارستان بازدید ...
آموزش مهارت های ارتباطی و كنترل خشمدر بیمارستان رحیمیان
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ 
۰۷:۵۶
آموزش مهارت های ارتباطی و کنترل خشم در بیمارستان رحیمیان این کارگاه آموزشی توسط خانم رضایی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و همکار شبکه بهداشت درمان البرز با حضور پرسنل بیمارستان در تاریخ پنجم مر ...
بازدید مدیریت ایمنی ( واكراند) بخش اتاق عمل و CSRبیمارستان رحیمیان
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ 
۰۷:۴۵
بازدید مدیریت ایمنی ( واکراند) بخش اتاق عمل و CSRبیمارستان رحیمیان ...
بازدید  مدیریت ایمنی ( واكراند) بخش یك ( زنان ) بیمارستان رحیمیان
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ 
۰۰:۰۰
در این واکراند که با حضور دکتر سید علیرضا خونساری رئیس و محمدمهدی آقابگلو مدیر بیمارستان رحیمیان و اعضای واکراند حضور داشتند ،در مورد توری و نرده پنجره ها ،رنگ روی حفاظ نرده ها ،تلفن های بخش ،ته ...
((جلسه ثبت اصالت سنجی دارو و تجهیزات در بیمارستان رحیمیان))
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 
۰۰:۰۰
این جلسه با حضور دکتر سیدعلیرضا خونساری رئیس بیمارستان رحیمیان ،محمد مهدی آقابگلو مدیر ، سیده فاخره عمادی مدیر پرستاری و دکتر سارا شیخی دارو ساز ناظر بیمارستان رحیمیان ، دکتر زارع جهرمی مسئول دارو ...
)هفتمین كارگروه آموزش به بیمار و ارتقائ سلامت در بیمارستان رحیمیان )
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 
۰۰:۰۰
هفتمین جلسه کارگروه آموزش و سلامت در بیمارستان رحیمیان با حضور دکتر سید علیرضا خونساری رئیس بیمارستان رحیمیان ، سیده فاخره عمادی مدیر پرستاری ، بنیامین علی محمدی سوپروایزر بیمارستان رحیمیان و دیگر ...
واكراند واحد آشپزخانه ( بازدید ایمنی ) در سال جدید
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 
۰۰:۰۰
واکراند واحد آشپزخانه ( بازدید ایمنی ) در سال جدید باحضور دکتر سیدعلیرضا خونساری رئیس بیمارستان رحیمیان ،مهندس محمد مهدی آقابگلو مدیر بیمارستان ،سیده فاخره عمادی مترون ، مهندس فرزانه ...
بازدید مدیریت ایمنی ( واكراند) بخش اورژانس بیمارستان رحیمیان
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 
۰۰:۰۰
بازدید مدیریت ایمنی ( واکراند) بخش اورژانس بیمارستان رحیمیان در این واکراند که دکتر سید علیرضا خونساری رئیس بیمارستان رحیمیان و اعضا ...
بازدید  معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشكی قزوین از بیمارستان رحیمیان
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ 
۰۰:۰۰
این بازدید توسط دکتر محمدعلی معصومی فر معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین به همراه مهندس غیاثوند مدیر خدمات پشتیبانی و مهندس خورشیدی مسئول دفتر فنی دانشگاه از بیمارستان رحیمیان ...

  • download.jpg
  • download (1).jpg
  • birth-of-imam-hadi-ali-naqi-sms-93-2017-09-02-12-36-18.jpg
  • download (3).jpg
  • muharram1-320x240.jpg

   6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0