((بخش اطفال ))

مسئول بخش : نسیم مرادی خانه سری 

کارشناس پرستاری 

مشخصات بخش : این بخش شامل 2 اتاق مجزا  می باشد 

یک اتاق شامل 5 تخت کودک و 5 تخت همراه که هر تخت به فلومتر اکسیژن و ساکشن سانترال دسترسی دارد .

اتاق نوزادان  دارای 4 دستگاه انکوباتور به همراه 2 دستگاه فوتو تراپی 4 لامپه و 5 دستگاه فوتو تراپی اینتن سیو 8 و 16 لامپه است که ساکشن و اکسیژن سانترال دارد .

اتاق رگ گیری دارای اکسیژن سانترال و ساکشن پرتابل و کمد دارویی می باشد .

دیگر تجهیزات : پمپ سرم و یک دستگاه مانیتور و الکترو شوک و ترالی احیائ قلبی و ریوی است 

نیروهای بخش شامل :5 پرسنل پرستاری که سابقه کار در بخش های اطفال و نوزادان را دارند .

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0