درمانگاه تخصصی

متخصص قلب و عروق: 2 نفر

دکتر مهدی یار  پوراسماعیلی - دکتر  آوا  فرزانه

 

درمانگاه داخلی : 4 نفر

دکتر سمانه عزیزی – دکتر کرباسی – دکتر داریوش میرزاده – دکتر پیمان فروغی

 

درمانگاه تخصصی اطفال : 2 نفر

دکترفرهاد  زیبایی  –دکتر حدیث مافی

 

درمانگاه  اعصاب و روان : 1نفر

دکتر مریم  شیروی

 

درمانگاه  تخصصی جراحی :2 نفر

دکتر مریم السادات  مجابی   _دکتر  عارف  مصلایی

 

درمانگاه تخصصی زنان : 3 نفر

دکتر زهرا درودیان _ دکتر  وحیده  پندآموز _ دکتر  سیما حبیبی

 

درمانگاه تغدیه : 1 نفر

خانم فرزانه  مردعلی  کارشناس تغذیه

 

درمانگاه جراحی دارای7 اتاق می باشد

آدرس نوبت دهی اینترنتی 

کلینیک تخصصی بیمارستان رحیمیان 

Nobat.qums.ac.ir


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0