ماموگرافی

 

ماموگرافی یک عکس رادیوگرافی ساده از پستان و ابزاری برای کشف زودرس سرطانهای غیرقابل لمس پستان است.

 

در این مرکز، ماموگرافیها به صورت دیجیتال انجام میگیرد که در این نوع ماموگرافی، میزان اشعه به کار گرفته شده در عکسبرداری بسیار کمتر از ماموگرافی معمولی است. از آنجایی که تصویر اشعه ایکس به صورت دیجیتالی ذخیره میشود و از رزولوشن ( کیفیت، وضوح و قدرت بزرگنمایی ) بالائی برخوردار است، متخصصین رادیولوژی میتوانند تصویر را به میزان لازم بزرگ کنند که میتواند ناهنجاریهایی را که به صورت معمول دیده نمیشوند، آشکار سازد . در مرکز تصویربرداری رحیمیان  ماموگرافی تمام دیجیتال انجام میشود که امکان بزرگنمایی با کیفیت بالا را داراست


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0