سیده فاخره عمادی

                                                             مسئول دفتر خدمات پرستاری

 

 

مدیریت بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری در این دفتر از طریق طراحی فرایندهای کلیدی پرستاری و چک لیست های کنترل و ارزیابی انجام می گیرد

دفتر پرستاری کیفیت و ایمنی را سرلوحه انجام خدمات پرستاری به بیماران قرار داده و طبق برنامه مدون پیگیر ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به بیماران می باشد و در راستای این هدف، اهداف استانداردهای اعتباربخشی در ایران را الگوی تامین ایمنی بیماران قرار داده است .

پرسنل دفتر پرستاری شامل مدیر پرستاری ، سوپروایزران آموزشی و بالینی و منشی می باشند . همچنین دفتر پرستاری از سایر کارکنان مرکز نیز در برخی شیفتها به عنوان  سوپروایزر استفاده می نماید .

دفتر پرستاری از طریق سوپروایزران بالینی مرکز ، طبق برنامه زمانبندی مدون ، کیفیت ارائه خدمات پرستاری در بخشها را کنترل و نتایج را کتباٌ به واحدها اعلام می نماید. نیاز آموزشی کارکنان بر اساس این حسابرسی ها و همچنین از طریق نظر سنجی از ایشان، تعیین و دوره های آموزشی مدون بصورت درون سازمانی(درون بخشی ، برون بخشی) و برون سازمانی جهت کارکنان برنامه ریزی و اجرا میگردد

 

 

 

 

. فرآیندهای کلیدی دفتر پرستاری

-   مدیریت ارزیابی ( کنترل و نظارت )

-   مدیریت آموزش

-   مدیریت ارزشیابی

-   مدیریت نیروی انسانی

-   مدیریت برنامه ریزی

کلیه این فرایندها در دفتر پرستاری بطور مدون پیگیری و بر اجرای آن در بخشها کنترل و  نظارت می گردد .

کلیه پرسنل جدید الورود پرستاری در بدو ورود از طریق CD / کتابچه آموزشی با مسئولین و مقررات پرستاری آشنا شده و در برنامه آموزشی در بخش خود قرار می گیرند.

دفتر پرستاری همواره آماده شنیدن نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و تجارب و راهنمائیهای پرسنل پرستاری سازمان می باشد.کلیه اقدامات اداری کارکنان پرستاری از کانال دفتر پرستاری صورت می گیرد .

 

 

 

 

                                                                   اعضای دفتر پرستاری

 

  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

سیده فاخره  عمادی

مدیر خدمات پرستاری

کارشناسی پرستاری/

2

بنیامین  علیمحمدی

سوپروایزر آموزشی و آموزش به بیمار

 کارشناس ارشد پرستاری

3

زینب   فلاح

سوپروایزر بالینی

کارشناس پرستاری

4

زهره    عبدلی

سوپروایزر بالینی

کارشناس پرستاری

5

زینب   ذوالقدر

سوپروایزر بالینی

کارشناس پرستاری

6

منیره   در خشان مهر

سوپروایزر بالینی

کارشناس پرستاری

7

نعیمه     مافی پژاد

کارشناس کنترل عفونت

کارشناس پرستاری

 

 

سرپرستار اورژانس و تحت نظر: زهرا  خدابنده لو

  سرپرستار اطاق عمل : ابوالفضل  ذوالفقاری

   سرپرستار : 
ICU  زهرا پرتو

   سرپرستار CCU : زهرا پرتو

   سرپرستار جراحی و داخلی زنان:  رقیه ابوالحسنی

   متصدی درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی:  عاطفه سبحانی

شماره تماس دفتر پرستاری  :32229701

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0