بخش ccu
 

محل استقرار و فضایبخش: ccuاین بخش در طبقه سوم بیمارستان واقع و دارای 4 تخت فعال که یک  تخت آن در اتاق ایزوله می باشد 

رییس بخش :دکتر مهدی یار  پوراسمعیلی 
سرپرستار بخش : خانم زهرا پرتو
.

 در حال حاضر بیماران در سرویسهای جراحی و داخلی ، ،قلب و جنرال با مشکلات تنفسی و کاهش سطح هوشیاری وهمچنین بیمارانی با شرایط خاص جهت پیشگیری از بروز عوارض ویا پیشرفت بیماری در این بخش بستری و مراقبت می شوند .
 

امکانات و تجهیزات : ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجودتخت  سی سی یو فعال بهمراه دستگاه مانیتور دیواری ودستگاه پمپ سرنگ ودستگاه پمپ سرم  دستگاه بای پپ پرتابل  دستگاه ECG و  دستگاه DC شوک و  دستگاه ساکشن پرتابل و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستار که قرار است فعال گردد می باشد .
 

مقررات خاص بخش:   در جهت کاهش انتقال عفونت و حفظ آرامش بیمار و بخش ، برای ملاقات هر بیمار تنها دو نفر از بستگان نزدیک اجازه ورود به بخش را دارند . ملاقات کنندگان محترم حین ملاقات سکوت لازم رارعایت کرده و از تلفن همراه استفاده نکنند همچنین در این بخش بیمار مجاز به استفاده از تلفن همراه نمی باشد..  

تماس با بخش :

جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان (028-32229701 الی5) تماس و داخلی

 

سرپرستار بخش : خانم زهرا پرتو
.

 در حال حاضر بیماران در سرویسهای جراحی و داخلی ، ،قلب و جنرال با مشکلات تنفسی و کاهش سطح هوشیاری وهمچنین بیمارانی با شرایط خاص جهت پیشگیری از بروز عوارض ویا پیشرفت بیماری در این بخش بستری و مراقبت می شوند .
 

امکانات و تجهیزات : ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجود  تخت آی سی یوفعال بهمراه دستگاه مانیتور دیواری ، دستگاه ونتیلاتور ودستگاه پمپ سرنگ ودستگاه پمپ سرم  دستگاه بای پپ ودستگاه پمپ خون و دستگاه نبولایزر و دستگاه رادیولوژی پرتابل  دستگاه ECG و  دستگاه DC شوک و  دستگاه ساکشن پرتابل و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستار که قرار است فعال گردد می باشد .
 

مقررات خاص بخش:   در جهت کاهش انتقال عفونت و حفظ آرامش بیمار و بخش ، برای ملاقات هر بیمار تنها دو نفر از بستگان نزدیک اجازه ورود به بخش را دارند . ملاقات کنندگان محترم حین ملاقات سکوت لازم رارعایت کرده و از تلفن همراه استفاده نکنند همچنین در این بخش بیمار مجاز به استفاده از تلفن همراه نمی باشد..  

تماس با بخش :

جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان (028-32229701 الی5) تماس و داخلی 301


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0