معرفی مرکز درمانی  رحیمیان
این مرکز بیمارستان درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان البرز ( شهر الوند) در شهریور سال 1399 با 75 تخت بستری افتتاح گردید .

 

در حال حاضر ساختمان فعلي بیمارستان با مساحت 5000 متر مربع شامل اورژانس - کلینیکهای مختلف ( اطفال – زنان – جراحی  – قلب – داخلی و اعصاب  روان _تغذیه و... )، بخش تحت نظر، بخشهای بستری ICU-CCU کلیه خدمات رادیولوژی و آزمایشگاهی می باشد. در این بیمارستان علاوه بر جراحی خدمات آندوسکوپی نیز عرضه می گردد..

 

راهنمای طبقات :

 طبقه زیر زمین : شامل آزمایشگاه _ رخت شوی خانه _ انبار _ آزمایشگاه پاتولوژی _ آشپزخانه _ سالن اجتماعات _ موتورخانه _ سردخانه جسد و مواد غدایی

طبقه همکف : اورژانس ( تریاژ _پذیرش_اتاق دکتر _تحت نظر _ تحت نظر ویژه _ تزریقات) _درمانگاه تخصصی شامل قلب ، زنان،اعصاب روان ،اطفال،داخلی،جراحی وتغدیه_ سونوگرافی _ داروخانه _ اسناد پزشکی _ دفتر پرستاری _ امور مالی _ اتاق مسئول واحد آموزش

طبقه اول : دفتر ریاست بیمارستان _ امور اداری _ اتاق مسئول انبار و اموال _تجهیزات پزشکی _ کارگزینی _ مسئول نظارت بر امور داروخانه _ بهداشت محیط و حرفه ای _ واحد تغذیه _ بخش و بلوک زایمان _ بخش اطفال .

طبقه دوم : بخش بستری وجراحی زنان _ بخش بستری و جراحی مردان _ بخش سی سی یو

 

طبقه سوم : اتاق عمل _ ای سی یو _ اداری

طبقه چهار : تاسیسات


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0