دکتر سید علیرضا خونساری 
رئیس بیمارستان رحیمیان 


مدرک تحصیلی:
دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1376
ارشد بهداشت بین الملل با گرایش مدیریت خدمات سلامت
از دانشگاه هایدلبرگ آلمان 1385


سوابق مدیریت :
رئیس مرکز بهداشت شهرستان رزن -همدان 
سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رزن -همدان 
مدیر شبکه بهداشت ودرمان تاکستان 
معاون اجرایی مرکز بهداشت استان 
رئیس مرکز بهداشت شهیدبلندیان 

 

سیده فاخره عمادی 

مدیر دفتر پرستاری بیمارستان رحیمیان 

 

            مهندس محمد مهدی آقابگلو      

           مدیر بیمارستان رحیمیان 
 

نام ونام خانوادگی :محمد مهدی آقابگلو


تحصیلات:
- کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
- MPH-SDH

محل تحصیل :دانشگاه علوم پزشکی تهران

  سوابق اجرایی:
1-کارشناس بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب(آذربایجان غربی)
2-کارشناس بیماریهای مرکز بهداشتی درمانی شال(شبکه بوئین زهرا)
3-کارشناس بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
4- کارشناس مسئول آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
5- کارشناس مسئول واحد گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
6- مشاور فنی و اجرایی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
7-مسئول نیروی انسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان آبیک
8- مسئول نیروی انسانی بسیج اداری کارمندی شهرستان آبیک
9-کارشناس مسئول واحد گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
10- رئیس مرکز بهداشت شهرستان آوج  
11-راه اندازی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج 

12- کارشناس مسئول واحد آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
13- مسئول نظارت و پیگیری استقرار برنامه تامین مراقبتهای اولیه سلامت
14-دبیر طرح تکریم ارباب رجوع
  شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
15-
 رییس اداره امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
16- رییس هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان البرز
17- مدیر داخلی کلینیک ویژه دندانپزشکی
 
18-رابط امور خیرین شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
19-کارشناس امور اداری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (معاونت پژوهشی)
20-مدیر امور اداری بیمارستان رحیمیان الوند

21- مسئول رسیدگی به شکایات بیمارستان رحیمیان
22- مدیر بیمارستان رحیمیان 
 
سوابق آموزشی:
1-  مدرس دانشگاه غیر انتفاعی آ.ب.آ شهرستان آبیک
2- مدرس دانشگاه غیرانتفاعی بصیر شهرستان آبیک
3- مدرس دانشگاه
 غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی شهرستان آبیک
4-مدرس دانشگاه غیرانتفاعی مولانا شهرستان
 آبیک
5-مدرس دانشگاه غیرانتفاعی کار شهر الوند
6- مدرس کارگاهها و کلاسهای آموزشی مربوط به عناوین شغلی


عضویت در کمیته ها:
1-عضو کمیته نقل و انتقالات شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
2- عضو نظام پیشنهادات شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
3- عضو کمیته تامین مراقبتهای اولیه سلامت شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
4- عضو ستاد اقامه نماز شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
5- عضو کمیته اقتصاد مقاومتی شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
6- عضو کمیته شورای ارتقای سلامت شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
7-رابط کمیته برنامه استراتژیک
  شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
8-دبیر کمیته برنامه استراتژیک
  شبکه بهداشت-درمان شهرستان آبیک
9-عضو کمیته صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
10-عضو کمیته استانی راه اندازی مرکز جامع همگانی سلامت محمدیه
11-عضو کمیته رفاهی شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
12-عضو کارگروه سیستمها و فرآیندهای شبکه
 بهداشت-درمان شهرستان البرز
13-عضو کمیته اجرایی مدیریت فرآیند (تیم بهبود فرآیند) شبکه
 بهداشت-درمان شهرستان البرز
14-عضو کمیته استقرار زنجیره تامین کالا و خدمات شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
15- عضو کارگروه توسعه مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
16-عضو کمیته اقتصاد سلامت شبکه
 بهداشت و درمان شهرستان البرز
17-عضو کمیته 
HSE شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
18-عضو کمیته عفاف و حجاب شبکه بهداشت
 و درمان شهرستان البرز
19-عضو کمیته ترخیص بیمارستان رحیمیان 

20- دبیر کمیته مدیریت خطر و حوادث و بلایا بیمارستان رحیمیان 
21- رابط وقایع ناخواسته بیمارستان رحیمیان
22-عضو کمیته خطا و خطر و ایمنی بیمارستان رحیمیان
23-عضو کمیته تیم مدیریت و رهبری بیمارستان رحیمیان
24-عضو کمیته پایش و سنجش کیفیت بیمارستان رحیمیان

25- عضو کمیته دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی بیمارستان رحیمیان
26- عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان رحیمیان
27- عضو کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان رحیمیان
28- عضو کمیته
RCA بیمارستان رحیمیان
29- عضو کمیته ترویج زایمان طبیعی بیمارستان رحیمیان 
30- عضو کمیته احیائ نوزاد بیمارستان رحیمیان
31- عضو کمیته شیر مادر بیمارستان رحیمیان
32- عضو کمیته بهداشت محیط بیمارستان رحیمیان
33- عضو کمیته ایمنی بیمارستان رحیمیان


تلفن : -09127882084

پست الکترونیکی:  alborz_hc@qums.ac.ir  
                          
mm.aghabagloo@gmail.com

 

رضابابایی 

مسئول دفتر ریاست بیمارستان رحیمیان 

مسئول روابط عمومی بیمارستان رحیمیان 

مسئول پذیرش  مرکز 11 شهید بلندیان 

مسئول سمعی و بصری روابط عمومی شهید بلندیان 

مسئول پذیرش مرکز بهداشت تبریز 

مسئول پذیرش مرکز بهداشت راه آهن

مسئول پذیرش مرکز بهداشت شماره 1 اقبالیه 

مسئول سمعی و بصری روابط عمومی ستاد 

مسئول سمعی وبصری معاونت دانشجویی  و فرهنگی 

مسئول کتابخانه فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی 

مسئول تلفن خانه معاونت دانشجویی 

 

 

سید علی اکبر  اسلامی 

مسئول انبار بیمارستان رحیمیان 

مسئول دفتر مدیریت 

مسئول انبار شهید بلندیان 

مسئول اموال شهید بلندیان 

مسئول انبار دانشکده پرستاری مامایی 

مسئول انبار دانشکده دندانپزشکی 

مسئول خدمات دانشکده دندانپزشکی 

مسئول اموال دانشکده پیراپزشکی

حسین  شعبانعلی 

مسئول کارگزینی بیمارستان رحیمیان 

مسئول نقلیه مرکز  بهداشت شهید بلندیان 

کارشناس آزمایشگاه شهید بلندیان

خانم دکترسارا  شیخی 

پزشک داروساز بیمارستان رحیمیان 

مسئول نظارت بر داروخانه بیمارستان 

سمانه السادات سید ابوالقاسمی

کارشناس تجهیزات پزشکی 

مسئول تجهیزات پزشکی  بیمارستان رحیمیان 

مهندس فرزانه مردعلی 

کارشناس تغذیه 

مسئول واحد تغذیه و نظارت بیمارستان رحیمیان 

مسئول بخش زنان بیمارستان رحیمیان 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0